ODWET Wojciech Nawrot
 POD LUPĄ 
 
  RSS  START  CZYTELNIA  ODWET  GRUDZIEŃ 2006  <<  STRONA 1  >> 

 
Na przełomie lat 1918/19 ziściły się moje marzenia młodzieńcze. Dokonano czynu zbrojnego w myśl ideologii legionowej - tylko mieczem można powalić mocarstwo zaborcze i wyzwolić Polskę. Począwszy od roku 1916 należałem do Towarzystwa Młodzieży, gdzie w charakterze członka Zarządu pełniłem obowiązki sekretarza. W Towarzystwie Młodzieży grupowały się wszystkie nieomal klasy społeczne: inteligenci, rzemieślnicy i robotnicy. Towarzystwo to było kolebką hartu woli i ducha, gorącej miłości Ojczyzny i szkołą przygotowawczą do zadań, dla których los tę szkołę przeznaczył. [...]

Po przybyciu do Poznania, przystąpiłem natychmiast do pracy czynnej w POW. Powierzono mi organizację lotnictwa powstańczego. 7 stycznia niemieccy lotnicy z Frankfurtu nad Odrą dwukrotnie bombardowali Ławicę, powodując pożar. W tym samym dniu pierwsi lotnicy polscy wojsk powstańczych z polskim odznakami latali nad Poznaniem. Między innymi piloci: Mańczak, Kortylewicz, Rosada, Biały, Kasprzak i ja. Na stacji rozpoczął się natychmiast gorączkowy ruch prac organizacyjnych. Powstaje baon lotniczy z nazwą Stacja Lotnicza Ławica. [...]

Sprzęt lotniczy zostawiony przez Niemców był olbrzymi. Z zapasów tych sformowano 4 eskadry polowe. W początkach stycznia 1919 roku przekazałem do Warszawy kilkadziesiąt samolotów. Pierwszym oficerem łącznikowym, którego wysłałem drogą powietrzną celem nawiązania kontaktu z ówczesnym Inspektorem Wojsk Lotniczych, był ppor. pil. Zygmunt Rosada.

Gdy dziś w roku 1929 - po dziesięciu latach od tamtych wydarzeń - wspominam minione wypadki i podziwiam potęgę ducha ówczesnego żołnierza - powstańca, który odważył się dla odzyskania niepodległości podnieść broń przeciwko mocarstwu, które nieomal 4 lata walczyło z całym światem. Musieliśmy zwyciężyć, albowiem przeciw przemocy wroga szły nasze święte prawa do ziemi polskiej i wspólnie z mieczem szedł duch narodu. Bodźcem dla nas był czyn legionowy, który przez krwawy trud i znój, szedł niezłomną wiarą ku zwycięstwu. Przykładem były nam walki minionych pokoleń, choć one nie zdołały wywalczyć wolności, to przecież przekazały nam żywym spadkobiercom walkę o niepodległość.

ppor. pil. Wiktor Pniewski, 1929

 <<  OPIS   DALEJ  >> 


 RETROSTACJA © Krzysztof Janicz 2002-2008 | START | MAPA | KOMIKSY | KONTAKT |  RSS